Polityka prywatności Serwisu Testy podatkowe

obowiązująca od dnia 3 stycznia 2022 r.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem czy odwiedzasz naszą Stronę internetową i zdecydowałeś się na kontakt z nami.

Z tego dokumentu dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jakie masz w związku z tym prawa.

Dane osobowe gromadzimy z należytą starannością oraz odpowiednio chronimy je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Definicje

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Konto Użytkownika - osobisty profil osoby fizycznej w Serwisie;

My - oznacza administratora danych osobowych; Patrycja Szeląg, NIP: 5272978018, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-122), przy ul. W. Sierpińskiego 1A/206;

Ty - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu;

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Rozporządzenie lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Serwis - oznacza internetowy serwis dla osób chcących zdobyć wiedzę wymaganą na egzaminie państwowym na doradcę podatkowego, dostępny pod adresem https://www.testypodatkowe.pl, którego właścicielem jest Patrycja Szeląg.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Patrycja Szeląg NIP: 5272978018, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-122), przy ul. W. Sierpińskiego 1A/206 jest administratorem Twoich danych osobowych.

Kiedy podajesz nam dane?

Zbieramy i przetwarzamy jedynie te dane, które nam podajesz.

Podajesz nam dane osobowe zwłaszcza poprzez:

 • wypełnienie formularza dostępnego na naszej Stronie internetowej https://www.testypodatkowe.pl;
 • kontakt e-mailowy;
 • założenie Konta Użytkownika.

Jakie dane zbieramy i po co?

Wymagamy minimalną ilość Twoich danych. Gromadzimy następujące dane:

 • w chwili wypełnienia formularza kontaktowego - adres e-mail i inne dane, jeżeli wpiszesz je w treści wiadomości;
 • w związku z kontaktem e-mailowym - adres e-mail i inne dane, jeżeli wpiszesz je w treści wiadomości;
 • w momencie założenia Konta Użytkownika - adres e-mail.

Zbieramy i przetwarzamy dane przede wszystkim w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, w tym usług elektronicznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i świadczenia usług w Serwisie.

Przetwarzamy dane także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania faktur).

Poza tym, zbieramy i wykorzystujemy dane w celu:

 • archiwalnym;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;
 • statystycznym i marketingowym.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo będziemy przechowywać i przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy) oraz wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa (obowiązki podatkowe i rachunkowe).

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Zebrane przez nas dane osobowe mogą być udostępnione:

 • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 • podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych (tpay);
 • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym nas w zakresie usług informatycznych przy czym wybór podmiotu jest uzależniony od zapewnienia wystarczającej gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych. Są to np. hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową.

Twoje prawa

W związku z przekazaniem nam danych jesteś uprawniony do żądania:

 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
 • usunięcia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • przeniesienia swoich danych osobowych.

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie, masz prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas danych, prosimy o kontakt: kontakt@testypodatkowe.pl

Polityka cookies

Serwis używa plików cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Wykorzystujemy pliki cookie w celach:

 • statystycznych, za pośrednictwem usługi Google Analytics;
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.